contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Forhåbningsholms Allé 3
1904
Denmark

33362090

Privatlivspolitik

 

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Hos Beauty Avenue modtager vi blandt andet oplysninger om vores gæster (kunder), leverandører og jobsøgende. Derfor har vi også forskellige Privatlivspolitikker. På beautyavenue.dk ligger denne Privatlivspolitik gældende for vores gæster mv.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Holistic Body Care ApS
Forhåbningsholms Allé 3
1904 Frederiksberg

Telefonnummer: 3336-2090
CVR-nummer: 32763480

2. Kategorier af personoplysninger

Hos Beauty Avenue indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler:

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig: 

 • Navn, adresse, email, telefonnummer, fødselsdatoer og betalingsoplysninger. Disse oplysninger bliver herefter beskrevet samlet som personlige oplysninger. 

Derudover behandler vi:

 • Loginoplysninger til din konto på vores bookingsystem på booker.com.
 • Oplysninger om dine køb af varer og serviceydelser. 
 • Emailkorrespondancer mellem kunder og ansatte
 • Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (for eksempel browsere, operativsystem og hvilket indhold, som du ser mv.)

Vi behandler også følsomme og semifølsomme personoplysninger om dig:

 • Hudtilstand og behandlingsforløb samt behandlingsfremgang
 • Personlige præferencer 

3. Vi bruger personoplysninger til følgende formål og med de nævnte behandlingsgrundlag

 • Vi bruger dine personlige oplysninger til at booke behandlinger 
 • Vi bruger dine personlige oplysninger til at bekræfte og påminde dig om dine bookede behandlinger 
 • Vi bruger dine personlige oplysinger til at kontakte dig hvis der skulle være ændringer til dine bookede behandlinger 
 • Vi bruger dine personlige oplysninger til at sikre dig at du får den rigtige service 
 • Vi bruger dine personlige oplysninger til at opretholde vores handelsbetingelser, hvilket bl.a. indeholder vores afbudspolitik  
 • Vi bruger dine personlige oplysninger til at modtage feedback og opretholde vores serviceniveau 
 • Vi bruger dine personlige oplysninger til at sende dig målerettede behandlingsforslag 

Hvis vi behandler dine personoplysningerne til et andet formål end dem, vi har beskrevet ovenfor, vil vi, hvis det følger af databeskyttelsesreglerne, give dig besked om det nye formål, inden vi begynder behandlingen.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver aldrig dine personlige oplysninger til andre kilder. 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, der er beskrevet ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til 3 år, efter du er stoppet som kunde eller har været i dialog med os omkring vores produkter og services.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi efter en konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor. Det gælder, hvis der opstår tvist med kunder, til dokumentation over for offentlige instanser eller andre og i lignende situationer.

6. Pligtmæssig information

Vi har under punkt 2 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig. For at blive kunde hos Beauty Avenue er det obligatorisk, at vi har dine kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer og email samt betalingsoplysninger. Hvis du ikke giver os de oplysninger, har vi ikke mulighed for at etablere et kundeforhold.

7. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at afmelde dig vores elektroniske markedsføring i mailen, som du modtager eller ved at ringe til os. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet via vores kontaktformular på beautyavenue.dk. Vi bestræber os på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

8. Ændring af vores privatlivspolitik

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på beautyavenue.dk eller mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.